HMS lederkurset gjorde en fyrkantig regelkurs till något lustfyllt som kan bidra till ökad lönsamhet i verksamheten.

Christian Rudén VD Bonnier Responsmedier Group AB

Bestill kurs

Kursene tar hensyn til de nye kravene i ISO standardene (Okt 2015)

ISO

Kurset består av:

- Å hjelpe kundene med tilpasning av system for deres bedrift.
- Tilpassning av prosedyrer og sjekklister.

2 dagerskurs Verneombud

Kurset består av:

- Systematikk i HMS-arbeidet.
- Opplæring av systemkravene kfr. § 5.1-5.8
- HMS mål
- Risikoanalyse
- Internrevisjon
- Vernerunder og andre kartlegginger.
- Saksoppfølging og rapportering.
- Medvirkningskrav og hva dette innebærer.
- 6 nye HMS forskriftene som kom i 2013.

Dokumentstyring

Kurset består av:

- Dokumenthåndtering.
- Produsere dokument.
- Bruke dokumenter med høringsfunksjon
- Bearbeide dokument.
- Dokumentmaler og valgmulighetene i topp og bunntekst.

Superbrukere

Oppfriskningskurs

Det vil også være mulig å sende nye Superbrukere/ledere på dette kurset, forutsatt at de har litt erfaring med systemet.
Takket være aktive og kreative superbrukere hos våre ivrigste kunder, utvikles stadig Qm+ løsninger som gir bedre og enklere styringsmuligheter.
Brukervennlighet og nye funksjoner som gir nye muligheter vil bli vist fram og diskutert på kurset.
Avhengig av tid, vil man også kunne få hjelp til individuelle tilpassninger.

Qm+ for ledere

Kurset består av:

- Bedre kontroll og styring ved hjelp av grafoversikt.
- Skape medvirkning fra de ansatte.
- Gjennomgang av hendelsestyper, årsaker og konsekvenser.
- Økonomisk effektiv kvalitetsstyring.
- Økonomistyring med Qm+.

Risikoanalyse

Kurset består av:

- Metoder for årlig risikoanalyse.
- Fremgangsmåter for hendelsesbasert og objektbasert metode.
- Eksempler på daglige Sikker-Jobb-Analyser (SJA)

Kurskalender

Februar
Torsdag 9 februar: Risikokartlegging med Qm+, Hagen 4 forskningsparken. Påmelding her
Mars
April
Mai
Juni
September
Oktober
November
Desember

Repetisjon er lærdommens moder