Forskningsparken

Quality Manager +Com AS

Qm+ er et fullintegrert kvalitetssystem

med et eget saksbehandlingssystem som kommuniserer sømløst med kundens e-postprogram, og som gjør det enkelt å følge opp, iverksette prioriterte tiltak, informere om og arkivere alle faser i løsningen av en sak.

Vi er i dag 6 medarbeidere som betjener 1.000 virksomheter fordelt på 120 kontrakter. Vi har egne revisorer, og i tillegg samarbeider vi med frittstående konsulenter som veileder med sikte på ISO-sertifisering. Våre egne programmerere laget modulene for elektroniske sjekklister, spørreskjemaer, meldingsskjemaer og risikoanalyser.

Alle registreringer gir automatisk oversiktlige grafbilder, og derfor nye styringsmuligheter. Alle dataene fra de elektroniske sjekklistene presenteres på sekunder i oversiktlige grafer og tabeller. Skjemaene er laget slik at kunden selv kan gjøre tilpasninger i innholdet. OG: Fra ethvert skjema i Qm+ kan brukeren lenke seg til aktuell prosedyre/prosesskart og lovverk.

NYHET: Dagens løsning henter du også i mobiltelefonen!
Qm+ sine skjemaer kan du hente opp og besvare i din mobiltelefon! En egen app sørger for at dine forslag går automatisk til din nærmeste leder.

Historien om Qm+

Det startet med medvirkningsteknikker for samfunns- og virksomhetsutvikling. 

I et moderne samfunn skulle deltakerdemokratiet utvikles. Med midler fra ulike departmenter fra 1975 til 1984 ble Arbeidsbokmetoden utviklet på Norsk institutt for by- og regionforskning. 20 forsøk i kommuner skapte en effektiv medvirkningsmetode i samfunns- og bedriftsutvikling. Diskusjonstemaer ble definert av redaksjonsgrupper og presentert  med bilder og provoserende påstander og spørsmål.  Disse temaene engasjerte nye frivillige arbeidsgrupper som skulle finne løsninger og prioritere tiltak. Vi kjenner igjen teknikkene i Lean management.

Hundrevis av forbedringsforslag skulle følges opp!
- Datateknologi og internett var viktig for metodens suksess:  Nå kunne alles erfaringer utnyttes!
Metoden ble videreutviklet fra 1984 i privat regi. Firmaet Quality Manager+com AS ble etablert i 1997 i Forskningsparken ved Blindern i Oslo. Et nært samarbeid med KLP Skadeforsikring om aktiv risikoforvaltning i offentlig sektor, har vært viktig for utvikling av Qm+ løsninger i de kommunale virksomhetene. 

Forskningsparken

Referanser

Åshild Bakken
Bakgrunnen for implementeringen av Qm+ har vært et ønske fra ledelsen om å bedre kommunens internkontroll. Hensikten med systemet er blant annet å kunne dokumentere uønskede hendelser i arbeidshverdagen. Internkontroll handler om å oppdage feil, å rette feil og å sette i verk tiltak for å hindre at uønskede hendelser gjentar seg. Gjennom gode meldingsrutiner og aktiv deltakelse fra medarbeiderne, får ledelsen en unik mulighet til å sikre kvaliteten i tjenesteproduksjonen. Systemet ble rullet ut i alle enheter i løpet av 2 år.
Åshild Bakken Prosjektleder, Eigersund kommune
Jo Engum
Qm+ er enkelt å bruke og sikrer oss en veldig god oversikt og dokumentasjon av alle tiltak og hendelser vedr. vannverkene. Alle driftsoppgaver iht. oppsatt plan blir loggført. Uønskede hendelser logges på meldingsskjema som er spesielt tilpasset de ulike vannverkene og ledningsnettet. Dette gjøres på stedet via bærbar pc.
Jo Engum Rådgiver, Nord-Fron kommune
Anders Støren Sandaas
Kragerø kommune har gjennom systematisk bruk av QM+ kunnet inkludere våre 1200 ansatte på en bedre måte enn før vi gikk til anskaffelse av styringsverktøyet. Vi vil gjerne fremheve at det verktøyet vi er mest fornøyd med er Aktivitetsplanen med tilhørende egenkomponerte spørreskjemaer som benyttes til alt fra påmelding til julebord, vernerunder, medarbeiderundersøkelser og evalueringsskjema etter kurs. Kun fantasien setter grenser, og gjennom utstrakt bruk av verktøyet ser vi at terskelen for å registrere meldinger, søke informasjon og ikke minst selv bidra til å utvide og dokumentere sitt eget internkontroll- arbeid, blir lavere. QM+ er «ufarlig», og er blitt en naturlig database som fler og fler ansatte bruker som førstevalg i sin søken etter styrende dokumenter, skjemaer, lovverk, mm.
Anders Støren Sandaas Rådgiver Kragerø kommune
Nina Moen Olsen
Qm+ som avvikssystem er godt implementert på alle plan i Hammerfest kommune. Systemet brukes til månedlig, kvartalsmessig og årlig rapportering av avvik/uønskede hendelser i alle sektorer og har sine fornøyde brukere. Dokumentene våre som ligger under Info-fanen er i stadig økende vekst. Systemet for dokumenthånderting er enkel å håndtere både for de som skal legge inn dokumenter og de som skal hente ut.
Nina Moen Olsen HMS-koordinator, Hammerfest
Stein Bungum
Vi benytter QM+ svært aktivt, hver dag. Avdelingslederne elsker det. de fleste ansatte mener det er svært nyttig. Alle bruker det hele tiden.
Stein Bungum Sana stiftelsen AS
Stig Warsla
Vi i Isachsen Gruppen AS bruker QM+ systematisk i vårt HMS og Kvalitetsarbeid. Programmet er brukervennlig og gir god oversikt for ledelsen, samt at App’en gjør det enkelt for alle ansatte å bidra i arbeidet med kontinuerlig forbedring.
Stig Warsla HMS-KS Leder
Per K Lie
UnionConsult er ett tverrfaglig, rådgivende ingeniørfirmatilknyttet RIF Unionconsult bruker Qm+ som verktøy i kontrollarbeidet.
Alle kontroller dokumenteres i elektroniske meldingsskjemaer, med bilder av tegninger der avvik oppdages, inkludert oppfølging, også e-post om saken.
Derfor var det enkelt for UnionConsult å oversende rapporter i tabeller og grafoversikter til byggherren ved Forsvarsbyggs kvalitetssjef, - da Riksrevisjonen kom på besøk!
Per K Lie Kvalitetssjef, Senioringeniør
Christian Rudén
HMS lederkurset gjorde en fyrkantig regelkurs till något lustfyllt som kan bidra till ökad lönsamhet i verksamheten.
Christian Rudén VD Bonnier Responsmedier Group AB
Stig Warsla
Systematisk HMS og Kvalitetsarbeid er sentralt for oss i Isachsen Gruppen AS. Noe av det viktigste med QM+ er at det er et brukervennlig og dynamisk program som gir ledelsen gode oversikter til bruk i arbeidet med kontinuerlig forbedring. QM+ gir også en mulighet til å ha internkontroll, med sjekklister og prosedyrer tilgjengelig på mobil og nettbrett, vi tror at dette skal hjelpe oss i arbeidet med å løfte kvalitet og produktivitet ytterligere
Stig Warsla HMS-KS Leder
Kjell Berglund
I QM+ faller ingen saker mellom noen stoler....!
Kjell Berglund Direktør QA-HSSE
Helge Håskjold
Alle våre revisjoner av vår service-håndtering blir rapportert, statistikkført og fulgt opp i Qm+, - også BMWs komplette kvalitetsrevisjoner. Slik har lederne i en hvilken som helst Bilia butikk og -verksted, full oversikt over virksomhetens kvalitetsutvikling.
Helge Håskjold Prosjektleder, Kvalitetssjef, Bilia
Linn Schrøder, Leder
Våre kunder er svært fornøyde med hvor flotte og oversiktlige statistikker vi kan føre på feks RUH og andre avviksmeldinger. Lovverket ligger til enhver tid tilgjengelig med siste nye oppdatering, og det har gjort jobben ved tilsyn feks ved ISO revisjoner mye enklere. Alle tilsyn vi har hatt i FM Gruppen har gått mye lettere etter at vi fikk QM+ innført i bedriften.
Linn Schrøder, Leder Fyllingen maskin
Rune Embre
Vi har erfart at Quality Manager Plus gir oss en tett og fin oppfølging. Med sin inngående kunnskap om "best practice" på internkontrollområdet tilpasses Qm+ til våre behov, og vi får gode og nyttige råd som bidrar til at vi oppnår de resultater vi ønsker....
Rune Embre Würth Norge
Steffen Tjerbo
Med Qm+ har vi fått en ny giv i alle organisasjonsledd! Qm+ har en fleksibel meldingsmodul som sikrer skreddersøm for alle kontroller i alle virksomheter. Enkel oppfølging gjør at det er lett å vise at internkontrollen er et aktivt system. Vi gleder oss til neste revisjon.
Steffen Tjerbo Personalsjef Rakkestad kommune
Martin Kronheim
Vi er meget fornøyd med Qm+ og kan ikke tenke oss andre systemer og spesielt etter at kommuner, fylke og andre ettater også har kjøpt systemet.
Martin Kronheim Fyllingen maskin
Lars Gulbrandsen
Jeg har aldri sett en så brukervennlig løsning, og som gir en slik oversikt med noen enkle tastetrykk. Denne gode oversikten gir oss unike styringsmuligheter! Med Qm+ er det nå slutt på kaos, uoversiktlige avtaler og udokumenterte oppfølgingstiltak
Lars Gulbrandsen HMS-KS Leder

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Basefarm

Våre servere er trygt plassert i norge

Basefarm installerer, konfigurerer, og overvåker applikasjonene vi drifter for deg. Vårt egentuviklede driftsadministrasjonsverktøy DAM sørger for nøyaktig og konsistente konfigurasjoner, uavhengig om det er en enkelt server eller komplekse systemer med høy redundans. Dette gir oss bedre kontroll over installasjoner, selv om vi snakker om tusenvis av komponenter. Du kan bruke standardpakker, eller vi drifter din skreddersydde kode. Vi jobber frem den beste konfigurasjonen sammen med deg, og vi tar ansvaret for at tjenestene yter det de skal.

Sunnfjord maritime consulting

tilbyr ingeniørtenester for maritime næringar og offshoreindustri. De hjelper bedrifta di med å få bedre system på kvalitetsarbeidet.

Godkontroll

Jurist, økonom, kvalitetsleder, kvalitetsrevisor, HMS-rådgiver, Miljøfyrtårn-konsulent og bedriftsrådgiver

Stig Gunnar Kristiansen bistår virksomheter og bedrifter til å oppnå god kontroll over prosesser og måloppnåelse. Allsidig erfaring innen prosjektledelse, bedriftsledelse, administrasjon, arbeidsrett, helserett, styringssystemer, HMS-ledelse, Miljøfyrtårn.

Nyheter

 • Qm+ presenterer Lm+

  lean managerI dag bruker over 1000 virksomheter Qm+ i sitt kvalitetsstyringsarbeid. Private bedrifter, direktorat, fylkeskommuner og kommuner er alle kunder av Qm+. De siste 5 årene har vi jobbet målbevisst med vårt nye produkt: LEAN-manager+.

  -        Det er et dataprogram som skal sørge for at prosessen styrker den sosiale delen i innovasjonsprosessen: Arbeidsgruppen.  

  -        Til forskjell fra QUALITY manager+, - er dokumentstyring, revisjoner, avviksregistreringer tatt ut, men kan skrus på hvis LEAN-prosessen har nytte av det i en senere fase.

  -        Jeg er utrolig stolt av hva programmererne våre har fått til, sier Johs. Oraug, gründer og daglig leder i Qm+,

  Medarbeiderne finner de nye ideene

  Lm+ er blitt et hjelpeverktøy som skal forenkle presentasjonen av diskusjonstemaene, - og dokumentere dialogen mellom alle medarbeiderne med følgende formål: Finn nye muligheter! 

  -        Alle innspill og oppfølginger av gode forslag blir automatisk arkivert i tabeller og grafbilder.

  -        Med Lm+ blir det enklere å holde styr på og ajourholde LEAN-tavla. Alt blir å finne nettbrettet og telefonen, sier Oraug.  

  Lanseres 10. november på Bristol
  Lm+ = Lean Manager+, - et sosialt medium som skal hjelpe virksomhetene til å takle de viktige omstillingsprosessene enda bedre, og gjøre det enklere å  finne og utvikle de NYE løsningene.

  Lm+ tilrettelegger LEAN-prosessen fra idé-myldring til iverksetting og evaluering av tiltakene.

  -        Vi gleder oss til å vise dette til kundene våre, sier Oraug.

Våre kunder innen
Privat sektor
Offentlig sektor